Lijkwade

Het boek 'le petite prince' is de grootste inspiratiebron voor deze Lichtcode.
Op simpele wijze heeft de schrijver prachtig de magie van de reis van de ziel en het lichaam beschreven.


Symbolieken:
Dankbetuiging aan fysieke lichaam
Bescherming van de ziel die overgaat
Van aarde naar hemel
De zon, naar het licht gaan
Water en licht